รายละเอียด
ระบบรถยนต์สายตรวจ เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าใช้งานและแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานโครงการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในรถยนต์สายตรวจ และสามารถรับข่าวจากส่วนกลางได้ทันทีที่มีการแจ้งประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี