รายละเอียด
แอพพลิเคชั่น “ตู้แดงออนไลน์” เพื่อประชาชน คือระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามเหตุร้ายที่อาจเกิดกับประชาชน ชุมชนหรือบริเวณที่มีความสำคัญ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี