• ตรวจสอบข้อมูลในรูปภาพ
  • ดูข้อมูลไฟล์รูปภาพ
  • แปลง Time Zone
  • ตรวจสอบส่วนหัวอีเมล
  • ค้นหา Facebook ID จาก Profile
  • ตรวจสอบ IP Address

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี