รายละเอียด
แอปพลิเคชันให้ความรู้สำหรับประชาชนและตำรวจ ประกอบไปด้วยฟีเจอร์ eLearning และ Knowledge

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี