สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

เบอร์โทรศัพท์ : ๑๕๙๙

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)

กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคาร ๘ ชั้น ๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี