รายละเอียด
แอปพลิเคชั่นตำรวจทางหลวงสำหรับประชาชนติดตามข่าวสารการจราจรบนทางหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์และติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี