รายละเอียด
แอปสวัสดิการตำรวจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมต่อข่าวสารสำคัญถึงเจ้าหน้าที่ ทั้งข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา สิทธิสวัสดิการ การประเมินขั้น สิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์ และอื่นๆอีกมากมาย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี