รายละเอียด
แอปพลิเคชัน police 4.0 เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถบันทึกการลงชื่อเข้าเวร การตรวจตู้แดง ผ่านการ scan QR-Code และการบันทึกการตั้งด่านในแต่ละวันได้

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี